ขั้นตอนการสั่งซื้อ

กรุณาเข้าใช้งานระบบด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบ

ทำการ Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ตามบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า หรือบัตรผู้รับมอบอำนาจ


ขั้นตอนที่ 2 : เลือกสินค้าตามประเภทกระดาษ (กระดาษ A4 หรือ กระดาษต่อเนื่อง หรือ Attached Sheet)

เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และระบุจำนวน “สั่งซื้อ”

หมายเหตุ : ไม่สามารถคละประเภทกระดาษในคำสั่งซื้อเดียวกันได้ขั้นตอนที่ 3 : สั่งซื้อสินค้า

ตรวจสอบรายการสินค้า หรือเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมตามต้องการ เมื่อเลือกรายการที่ต้องการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว คลิก “ดำเนินการต่อ”

หมายเหตุ :


ขั้นตอนที่ 4 : เลือกรูปแบบการจัดส่ง

1. รับด้วยตนเองที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4 กรมการค้าต่างประเทศ

2. จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ และระบุที่อยู่การจัดส่ง

เมื่อเลือกรูปแบบการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว คลิก “ยืนยันการสั่งซื้อ”

หมายเหตุ :


ขั้นตอนที่ 5 : ชำระเงิน

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง

1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

2. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

3. Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย โดย

  1. เลือกเมนูจ่ายบิล แล้วใส่ Company Code: 95038 บัญชี กรมการค้าต่างประเทศ ค่าแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ
  2. สแกน Barcode บนใบแจ้งการชำระเงิน

หมายเหตุ : กรุณาชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินภายใน 15 วัน


ขั้นตอนที่ 6 : ยืนยันการชำระเงิน

แนบหลักฐานการชำระเงิน Upload สู่ระบบ โดยเข้าที่

6.1 คลิก “จัดการข้อมูลบริษัท”

6.2 คลิก “รายการสั่งซื้อ”

6.3 คลิก “ค้นหาใบสั่งซื้อ”

6.4 เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการ

หมายเหตุ :

6.5 แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินใน Browse


ขั้นตอนที่ 7 : สถานะการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า

หลังจากส่งหลักฐานการโอนผ่านระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบการชำระเงินและดำเนินการจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่

7.1 คลิก “จัดการข้อมูลบริษัท”

7.2 คลิก “รายการสั่งซื้อ”

7.3 คลิก “ค้นหาใบสั่งซื้อ”

7.4 เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการ

หมายเหตุ :กรุณาเข้าใช้งานระบบด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1385 ต่อ 4164, 4166 หรือ 0 2547 4830, 0 2547 4838