ระบบการสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

!!ประกาศ!!

ณะนี้ สต็อก Form E และ Form C/O ทั่วไปหมด ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถสั่งซื้อได้ ขอให้ผู้ประกอบการขอรับ Form ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วได้ที่หน่วยงานให้บริการ

ทั้งนี้ กรมฯ อยู่ในระหว่างการสั่งพิมพ์ Form E และ Form C/O ทั่วไป หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะประกาศให้ทราบต่อไป 

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

!! ประกาศ !!

เพื่อให้จัดการสต็อกได้ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ประกอบการที่สั่งซื้อฟอร์มแบบ A4 ดำเนินการดังนี้

1. จำกัดการสั่งซื้อที่ 100 ชุด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ (เดิม 500 ชุด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ)

2. แนบหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 5 วัน นับจากวันที่กดยืนยันรายการสั่งซื้อ (เดิม 15 วัน)

 

ทั้งนี้ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันคำสั่งซื้อก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และอยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" จะต้องแนบหลักฐานชำระเงิน ภายใน 5 วัน เช่นกัน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

!! ประกาศ !!

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป กรมฯ เปิดให้บริการออก Form AANZ, Form JTEPA และ Form Thai – Australia ผ่านระบบ DFT SMART C/O

จึงขอให้ผู้ประกอบการที่จะซื้อฟอร์ม ดำเนินการดังนี้


1. ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เปิดจำหน่าย Form Thai – Australia (แบบกระดาษ A4)


2. ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เปิดจำหน่าย Form JTEPA (แบบกระดาษ A4) โดยขอให้สั่งซื้อในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 เท่านั้น เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฟอร์มภายใต้ความตกลงดังกล่าว


3. จะไม่เปิดจำหน่าย Form AANZ เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฟอร์มภายใต้ความตกลงดังกล่าว จึงขอให้ผู้ประกอบการติดต่อขอรับ Form AANZ ที่อนุมัติแล้วได้ที่หน่วยงานให้บริการไปก่อน


รายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อ อ่านได้ที่นี่ https://edi.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=UHozvKv3dPc%3d&tabid=37


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

(ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567)

กรุณาเข้าใช้งานระบบด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1385 ต่อ 4164, 4166 หรือ 0 2547 4830, 0 2547 4838

เข้าสู่ระบบ

ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของ DFT SMART-I
หรือใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

เนื่องจาก กรมฯ จะยกเลิกการเข้าใช้งานระบบฯ ในการสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจในอนาคต จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้งานกับระบบ DFT SMART-I โดยเร็ว ทั้งนี้ กรมฯ จะประกาศแจ้งวันที่ยกเลิกการเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ด้วยข้อมูลบัตรดังกล่าว อีกครั้ง