ระบบการสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

!! ประกาศ !!

ตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป เปิดจำหน่าย Form AANZ (แบบกระดาษ A4) โดยขอให้สั่งซื้อในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานจนถึงประมาณเดือนกันยายน 2567 เท่านั้น เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฟอร์มภายใต้ความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ หากได้รับการยืนยันเเล้วจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2567

!! ประกาศ !!

เพื่อให้จัดการสต็อกได้ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ประกอบการที่สั่งซื้อฟอร์มแบบ A4 ดำเนินการดังนี้

1. จำกัดการสั่งซื้อที่ 100 ชุด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ (เดิม 500 ชุด ต่อ 1 คำสั่งซื้อ)

2. แนบหลักฐานการชำระเงิน ภายใน 5 วัน นับจากวันที่กดยืนยันรายการสั่งซื้อ (เดิม 15 วัน)

 

ทั้งนี้ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันคำสั่งซื้อก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 และอยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" จะต้องแนบหลักฐานชำระเงิน ภายใน 5 วัน เช่นกัน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

!! ประกาศการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ Online !!

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เมื่อผู้ประกอบการ Log-in เข้าใช้งานระบบสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ แล้ว จะต้องเลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้าเป็นลำดับแรก โดยเลือก

 (1) จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) หรือ 

 (2) รับด้วยตนเองที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 4  

แล้วจึงเลือกสินค้า (ฟอร์มเปล่า) ตามความประสงค์ที่จะใช้งานต่อไป


รายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อ อ่านได้ที่นี่ https://edi.dft.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=QSNBrSfYQII%3d&tabid=37


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

กรุณาเข้าใช้งานระบบด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1385 ต่อ 4164, 4166 หรือ 0 2547 4830, 0 2547 4838

เข้าสู่ระบบ

ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของ DFT SMART-I
หรือใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

เนื่องจาก กรมฯ จะยกเลิกการเข้าใช้งานระบบฯ ในการสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ด้วยข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจในอนาคต จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้งานกับระบบ DFT SMART-I โดยเร็ว ทั้งนี้ กรมฯ จะประกาศแจ้งวันที่ยกเลิกการเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ด้วยข้อมูลบัตรดังกล่าว อีกครั้ง